PAYMENT


Cách thức thanh toán

Thanh toán COD, chú ý kiểm tra kĩ hàng hóa trước khhi nhận hàng.